Profil Zadavatele - Město Petřvald - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60065320
Název profilu zadavatele: Město Petřvald (http://www.petrvald-mesto.cz)
profilu zadavatele: 00297593
« Zpět na vypsané VZ

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v Petřvaldu

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V02018010
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  koncesní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem koncesního řízení je uzavření smlouvy o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Petřvaldu (dále jen „koncesní smlouva“) tj. smlouvy o provozování ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonech (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVaK“) s právem výběru stočného náležející koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude pacht kanalizace vč. ČOV ve vlastnictví města Petřvaldu (dále jen „VHI“) koncesionáři a závazek koncesionáře zajistit řádné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVaK.
 • Datum uveřejnění
  8.6.2018 14:21:28
 • Poslední změna
  28.3.2019 12:21:31, Město Petřvald
 • Lhůta pro podání nabídek
  4.7.2018 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Šopová Marcela, tel: 596542915, sopova@petrvald-mesto.cz
 • Další informace
  koncesní řízení malého rozsahu

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
45193665 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. CZ 172 500,00 Kč s DPH 150 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ: 45193665, CZ
 • Nabídková cena
  172 500,00 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)